Frequently asked question 9

Stopweerstanden

Alle weerstanden hebben een bepaalde klankkleur (klankvervorming), dus een weerstand als hoog affilter (stopweerstand) is geen optie. Een spoel op deze plaats heeft dezelfde functie, maar ook een nadelige invloed op de klank.

Via veel experimenteren zijn we er achter gekomen dat door een spoel van ongeveer 30 windingen zeer dun geïsoleerd draad om een weerstand (bijvoorbeeld een 1/2W Allen Bradley) te wikkelen en deze parallel aan te sluiten de ideale “stopweerstand” ontstaat.

FS
Ga terug naar FAQ overzicht